Boliden_2160x1200

Knapp

Bolidentriangeln

Från inget till allt

En övergripande beskrivning över vad vi vill uppnå och hur vi ska göra det.

line-red

Tjänst

Property branding 

Uppdragsgivare

Castellum

Utmaning

Vår uppdragsgivare Castellum utvecklar ett kluster av kommersiella fastigheter som kallas Bolidentriangeln, som ligger i Årsta, Stockholm. Castellum vill behålla och utöka med nya kontorslokaler i området. Genom att tillföra nya kommersiella lokaler bidrar projektet till stadens mål att skapa fler arbetsplatser i söderort. Syftet med detaljplanen är att skapa en tät stadsdel som är väl integrerad med omgivande stadsdelar. I området finns flera gamla byggnader där det tidigare bedrivits slakteriverksamhet. Många har högt kulturhistoriskt värde.

Lösning

Projektet är i ett tidigt skede och vi hjälper till med utvecklingen av projektet och platsens varumärke genom analys och strategi. kartlägga platsen och projektet, ta fram strategi, namnval och platsidentitet.

Resultat

I en första fas tog vi fram grunderna genom en workshop och en microlägesanalys. Detta för att kartlägga nuläget för platsen och projektet. Efter det levererade vi en strategi för nästa steg i platsidentitetsarbetet. Dokumenten skrivs alltid som arbetsdokument, genomförbara i praktiken. Vi stannar inte vid skrivbordsprodukter.

combined-shape
Bolidentriangeln-1246
Fastighet Lindetorp 4 1979

" To create meaningful innovations, you need to know your users and care about their lives."

Relaterade projekt

20 januari, 2022

Kvarter Segerdahl

Pusselbiten som länkar samma Knivstas stadskärna
6 december, 2021

OBOS Sverige

Kartlägg projektet med microläges-analys!
6 december, 2021

Stationshusen

Ett nytt kvarter skapas