vadvigor_top

vad vi gör

Vi är specialister inom kommunikation för fastighetsbranschen

Knapp

combined-shape

Spetskompetens

Det vi gör, gör hela skillnaden

Vår tydliga branschinriktning ger oss en unik spetskompetens. Vi erbjuder alla delar som finns i processen att marknadsföra en plats, en fastighet eller ett fastighetsbolag. Allt vi gör syftar till att öka attraktiviteten och därmed värdet på era fastigheter.

Vi sticker gärna ut hakan och påstår att ingen slår oss på fingrarna när det gäller Place Branding och Property Branding. Genom att skapa platser där människor faktiskt vill vara, bidrar vi till att göra världen lite bättre. 

combined-shape

Vi har ett kall

Varje dag strävar vi efter att utveckla fastighetsbranschens sätt att kommunicera på alla olika nivåer. Strategiskt. Kreativt. Operativt.

Analys & strategi

När grunderna saknas hjälper vi er. De strategier vi tar fram vägleder och formar en platsutveckling som säkerställer människors trivsel och ger er fastighetsägare önskat resultat. Varumärkesplattformen guidar under hela processen. Visionen blir spetsig, inte beige.

Strategidokumenten skrivs alltid som arbetsdokument, genomförbara i praktiken. Vi stannar inte vid skrivbordsprodukter.

Kreativitet & idé

Genom kreativt arbete översätter vi analys och strategi till konkret kommunikation med en bärande idé och röd tråd som känns och märks. Vi gör det enkelt, minnesvärt, inbjudande och underhållande. Det är här vi skapar magin, uppfinner, experimenterar, växer, tar risker, bryter mot regler och har roligt.

Idéarbetet mynnar ut i starka kommunikationskoncept som fungerar långsiktigt och kan varieras genom de långa tidsperioder som fastighetsprojekt spänner över.

Operativ produktion & leverans

Vårt arbete mynnar ut i alla tänkbara och otänkbara lösningar beroende på vad som är rätt för just ert uppdrag. Självfallet kan vi producera alla typer av kommunikation och event.

Vi älskar original, korrekturläsning, detaljer, deadlines, genomföranden och leveranser. Operativ produktion av kommunikation och genomförande av aktiveringar, alltid grundat i analys och strategi och koncept.

CTA-bakgrund

Kartläggning

Först måste vi ta reda på nuläget och hur verkligheten ser ut, efter det kan vi skapa mervärden som människor faktiskt vill ha.

Våra expertområden

Platsidentitet

En fastighet eller stadsdels platsidentitet och vision är vägledande inte bara för kommunikationen utan fungerar som en strategisk manual som sätter riktningen för utvecklingen långsiktigt. Det är ett styrdokument och en gemensam målbild för alla som arbetar med fastighets- och stadsutvecklingen.

Vi hjälper er med platsidentitetsarbetet först genom att ta reda på hur nuläget och verkligheten ser ut, efter det skapar vi mervärden som människor faktiskt vill ha. Genom kreativt arbete tar vi fram vad vi vill uppnå och hur vi ska göra det. Arbetet besvarar frågan om vilka funktionella och emotionella behov som fastigheten eller stadsdelen tillfredsställer och om det finns det en unik position som vi kan ta.

Mer information: Kontakta oss

Place Branding

Platsmarknadsföring, eller Place Branding, går kort sagt ut på att lyfta fram positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen, i er stadsdel. Vi är experter inte bara på att hitta dessa, utan även på att omvandla dem till styrkor som hjälper våra kunder i sina utmaningar och mål. Vårt arbete ändrar bilden av utsatta stadsdelar till det positiva, vi håller köpare och hyresgäster på gott humör under långa byggprocesser, vi skapar sanna ambassadörer som känner sig stolta och berättar om era platser och stadsdelar. Vi hjälper er att bidra till en socialt värdeskapande stadsutveckling och sist men inte minst ökar vi värdet på er mark.

Projekt: Place Branding

Property Branding

När vi säger Property Branding pratar vi om enskilda fastighetsprojekt som kommersiella fastigheter, kontor, handel eller bostadsprojekt i olika upplåtelseformer. Vårt arbete går ut på att bygga varumärke i era fastighetsprojekt, underlätta uthyrningsarbetet, sälja nyproduktion snabbare till ett högre pris och hitta det som verkligen är unikt med ert microläge. Vi kan hjälpa er med hela eller delar av arbetet som spänner från analys, till strategi och koncept och sedan över den ofta långa tidsperioden med konsekvent kommunikation och varumärkesbyggnad, då vi bidrar med produktion av alla typer av kommunikation samt events och aktiveringar.

Projekt: Property Branding

Platsaktivering

Vi erbjuder platsaktivering på tre olika nivåer; levande bottenvåningar, levande kvarter samt aktiveringar och events. Alla med samma gemensamma nämnare. De events, aktiveringar, verksamheter som vi etablerar har alla ett platsvarumärkesbyggande syfte. Att förändra en plats tar tid, och den tiden kortas genom att tillföra människor, liv och rörelse redan i ett tidigt skede. Vi adderar rätt magkänsla utifrån platsens vision med åtgärder och aktiveringar som är mer eller mindre tillfälliga. Vi genomför och driver alla typer av platsaktiveringar operativt. Det blir rätt verksamhet, rätt människor och vi sätter rätt fysisk gestaltning. Allt i linje med platsvarumärket och visionen.

Läs mer: Platsaktivering

Samverkan

För att lyckas med stadsutveckling krävs samverkan mellan flera aktörer som alla kan ha olika mål och utgångslägen. Det kan ofta vara komplext att få alla att dra åt samma håll, och därför ska du anlita oss. Vi har lång erfarenhet av att projektleda samverkansgrupper och fastighetsägarföreningar och hjälper gruppen att arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Vi vet vilka fallgropar vi ska undvika och vad som underlättar för en mångårig handlingskraftig samverkan med era branschkollegor.

Projekt: Samverkan

Produktion av kommunikation

Vi producerar alla typer av kommunikation i alla kanaler och genomför aktiveringar och events. Vi älskar original, korrekturläsning, detaljer, deadlines, genomföranden och leveranser. Vi har tagit fram ett fast pris för våra vanligaste produktioner och erbjuder möjligheten att bli produktionskund! Att bli produktionskund passar er som har regelbunden produktion av kommunikation, långsiktiga projekt eller flera projekt och vill ha kontroll på era kostnader. Samtliga produktioner kvalitetssäkras av en projektledare med expertkunskap om fastighetsbranschen.

Läs mer: Passion Points

universal-bild-1

kunskapsinjektion

Utbildning & workshops

Vill du lära dig mer om att jobba med kommunikation specialdesignad för fastighetsbranschen? Anmäl dig då till någon av våra kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

Eller behöver ni en energigivande och kunskapsintensiv snabbinjektion, kanske i samband med en kick-off? Vi hjälper er med en inspirationsföreläsning eller en workshop anpassad till er verksamhet.

Läs mer

B2RE

Har ni era kunder i fastighetsbranschen?

Är ni inom B2RE – business to real estate, och behöver hjälp med sälj- och marknadsföring? Vilka kan vara en bättre samarbetspartner än en byrå specialiserad på kommunikation inom fastighetsbranschen?

Vi optimerar er marknadsföring inom B2RE genom en grundlig genomlysning av er sälj- och marknadsföring. Tillsammans med ett team av strateger och kreatörer från oss kommer ni på ett strukturerat och roligt sätt maximera er sälj- och marknadsföring. Vi går igenom ert nuläge, unika erbjudanden, målgrupper, valda kanaler och ert kommunikationskoncept. Vi optimerar och kompletterar där det behövs. När workshop-serien avslutas har ni en färdig aktivitetsplan redo att förverkligas.

Kontakta oss

b2re
formular

Kontakta oss

utsikt

Platser som attraherar människor
blir värdefulla.