platsaktivering-top

Platsaktivering

Platser som attraherar människor blir värdefulla

Knapp

combined-shape

Tre nivåer

Aktivering med varumärkesbyggande effekt

Vi erbjuder platsaktivering på tre olika nivåer. Alla med samma gemensamma nämnare. De events, aktiveringar, verksamheter som vi etablerar har alla ett platsvarumärkesbyggande syfte. Att förändra en plats tar tid, och den tiden kortas genom att tillföra människor, liv och rörelse redan i ett tidigt skede. Vi adderar rätt magkänsla utifrån platsens vision med åtgärder och aktiveringar som är mer eller mindre tillfälliga.

Arbetsprocessen börjar med en nulägesanalys och ett platsbesök. Därefter utgår vi från platsens vision och presenterar idéer för platsaktivering genom projektets olika faser. Vi genomför och driver alla typer av platsaktiveringar operativt. Det blir rätt verksamhet, rätt människor och vi sätter rätt fysisk gestaltning. Allt i linje med platsvarumärket och visionen.

combined-shape

Levande bottenvåningar

Människor attraheras av andra människor. Döda bottenvåningar och tomma lokaler på prioriterade stråk är en möjlighet att fylla era fastigheter med verksamheter som har en platsvarumärkesbyggande effekt.

Det här är primärt en marknadsföringsåtgärd. Sedan kan det visa sig att åtgärden leder till en lönsam långsiktig hyresgäst. Vi hjälper er att hitta rätt verksamhet, rätt människor och sätta rätt fysisk gestaltning.

platsaktivering-botten
platsaktivering-kvarter

Levande kvarter

Som stadsutvecklare behöver du tänka utanför era fastigheter och skapa liv mellan husen. Vi hjälper er sätta liv i kvarteren även i tidiga skeden och under utvecklingsprocessen. Det gör vi med hjälp av sittplatser, food and beverage, aktivitetsytor, belysning, konst och grönska samt ser till så verksamheterna har en platsvarumärkesbyggande effekt.

Vi genomför och driver aktiveringen operativt. Levande kvarter attraherar människor. Och platser som attraherar människor blir värdefulla.

Aktivering & events

Vi arrangerar årligen flertalet sociala investeringar, aktiveringar och events. Vi skapar mötesplatser och möter upp på de eventuella svagheter som en plats har. Det kan exempelvis vara brist på liv och rörelse, gemenskap, restauranger, dålig kollektivtrafik eller annan service.

Aktiveringar genomförs med fördel tillsammans med de människor som lever och rör sig här och ofta bygger det helt och hållet på deras engagemang. Vi tar hjälp av lokala verksamheter, resurser och civilsamhället så långt det är möjligt när vi ansvarar för ett genomförande. Det är alltid genom människor som platser skapas.

Exempel på typiska uppdrag är julmarknad, stadsdelsfestival, visningsevent, stadsodling, utomhusbio, konsert och konsttävling.

platsaktivering-event

Genomförda platsaktiveringar

Vi arrangerar årligen flertalet sociala investeringar, aktiveringar och events.

PA_bild5
PA_bild10
PA_bild9
PA_bild8
PA_bild6
PA_bild7
PA_bild4
PA_bild3
PA_bild2
PA_bild1

Event och platsaktiveringar, året om, på land och till havs.

CTA-bakgrund

Människor först

Har ni döda bottenvåningar eller tomma, otrygga kvarter som behöver liv och rörelse? Kontakta oss så berättar vi mer.