valsta hero

Knapp

vi är valsta

En socioekonomisk utsatt stadsdel 

Vi ska nyansera bilden av Valsta, öka stoltheten och göra invånarna till ambassadörer för stadsdelen. 

line-red

Tjänst

Place Branding

Samverkan

Uppdragsgivare

Fastighetsägarföreningen Valsta Utveckling i Sigtuna kommun

Utmaning

Valsta är en socioekonomisk utsatt stadsdel i Sigtuna i Stockholm. Vår uppdragsgivare Valsta Utveckling är en ideell förening bestående av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare i Valsta. Valsta Utveckling arbetar med ”snyggt och tryggt” samt arrangerar många lokala events för Valstaborna. Valsta har en negativ mediebild mot sig.

Lösning

Vår analys visar att många känner stolthet över av att bo här och att man harbra gemenskap med sina grannar. Otryggheten finns men vi kan också se hur medias påverkan bidrar extra till den känslan. Vi ska nyansera bilden av Valsta, öka stoltheten och göra invånarna till ambassadörer för stadsdelen. ”Vi är Valsta” är namnet på stadsdelens platsmarknadsföringsplattform. Bara namnet i sig är inkluderande och uppmanar till att vara med och bidra till ett ”nytt” Valsta. Kommunikationen kommer att skapa en vi-känsla, en tydligare identitet och ökad stolthet.

Resultat

Vi har gjort en nulägesanalys genom en undersökning i stadsdelen. Vår strategi har resulterat i rekommendationen att ta fram en ny avsändare och kommunikationsplattform för stadsdelen. Under 2020 påbörjades platsmarknadsföringen av Valsta.

880x920_valsta_4
1340x1126_valsta_1
1340x1126_valsta_2
1340x1030_valsta_1
2160x600_valsta_2

Relaterade projekt

5 oktober, 2022

The Kloud Kista

Ett brett initiativ som aktiverar och utvecklar stadsd...
28 september, 2022

Bro Mälarstad

En helt ny plats, en helt ny identitet
18 januari, 2022

Telestaden

Tydlig indentitet