2160x1200_hallonbergenOr_ny (1)

Knapp

hallonbergen och ör

Starta en handlingskraftig samverkan

Möta de socioekonomiska skillnader som kan uppstå med stadsutveckling.

line-red

Tjänst

Place Branding

Samverkan

Uppdragsgivare

En samverkansgrupp med olika typer av fastighetsbolag samt Sundbyberg Stad

Utmaning

Vår uppdragsgivare Sundbybergs Stad ville starta en samverkansgrupp kring platsutveckling för de båda stadsdelarna Hallonbergen och Ör i Stockholm. Det ska utvecklas nya bostäder och centrum både i Ör och Hallonbergen. De vill möta de socioekonomiska skillnader som kan uppstå med stadsutvecklingen. Mediabilden är tuff gällande trygghetsfrågor. Hur ska vi kunna få människor att välja Hallonbergen och Ör och skapa efterfrågan på de 4 000 nya bostäderna som ska till? 

Lösning

Vi konsulterade staden och inventerade gruppens olika incitament med samverkan, vi definierade vad de ska samverka kring, tog fram ett förslag på hur den gemensamma budgeten ska fördelas samt ett förslag på en aktivitetsplan som fokuserar på platsmarknadsföring och sociala investeringar. Vi kunde sedan påbörja det långsiktiga platsvarumärkesarbetet.

Resultat

Ett par månader efter att vi satt vår plan i verket och lanserat hemsidan, börjat jobbat med att publicera positivt innehåll, så har vi tagit oss upp och in på första sidan Google när man söker på Hallonbergen.

hallonbergen påsk
1340x900_hallonbergenOr_1
hallonb_löv
1340x900_hallonbergenOr_3
2160x653_hallonbergenOr_1
880x920_hallonbergenOr_1
1340x1030_hallonbergenOr_1

Relaterade projekt

5 oktober, 2022

The Kloud Kista

Ett brett initiativ som aktiverar och utvecklar stadsd...
28 september, 2022

Bro Mälarstad

En helt ny plats, en helt ny identitet
18 januari, 2022

Telestaden

Tydlig indentitet