eng-hero2

Hållbarhet i samverkan

HÅLLBARHET I SAMVERKAN

Tillsammans accelererar vi fastighetsbranschens hållbarhetsarbete

Fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och energianvändning. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp och energianvändning utomlands genom importvaror. Tillsammans har vi i fastighetsbranschen framtiden i våra händer.

Nu startar vi en samverkan för att öka takten i branschens hållbarhets- och miljöarbete. Tillsammans driver vi branschen i en mer hållbar riktning och undanröjer de områden som står i vägen för att fastighetsbranschen skall kunna minska sitt klimatavtryck, energiförbrukning samt öka arbetet med högre andel återbrukat byggmaterial vid renovering och nyproduktion.

PÅVERKAN: Vi lyfter de branschproblem som står i vägen för hållbarhetsarbetet tillsammans via olika former av politiska utspel, debattartiklar, seminarier och kampanjer.

FÖRSTA CASET: Återbruk vid renovering av hyresbostäder.
Som ett första gemensamt case vill vi diskutera hur nuvarande bruksvärdessystem står i vägen för ökat återbruk vid renovering av hyresbostäder. Hur kan vi spela in nya förslag till parterna på hyresmarknaden så att bruksvärdessystemet uppmuntrar och värdesätter återbruk vid renovering?

Skicka en intresseanmälan till anna.blank@propertypassion.com
Ett samarbete med www.agaton-sweden.se

combined-shape